Meny

Våtrom og vanninstallasjoner

(12.11.2011)

1.juli 2015 ble paragraf 13-20 angående Våtrom og Vanninstallajoner sist endret. For vår del vil kravene stort sett gjelde ombygging av våtrom.

Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens.

Les mere om dette:  http://dibk.no/byggeregler/tek/3/13/vi/13-20/