Meny

Parkeringsplasser i Granittvegen borettslag

(04.03.2015)

Det er to områder for parkeringsplasser i nedre del. Nord for Malmvegen 126 / 140 og sør for Granittvegen 1 / 9. I øvre del er parkeringen nord for Malmvegen 124. Det er også mulig å parkere på den utvidede vegskulderen opp langs hovedvegen. Alle plassene i Granittvegen borettslag er korttidsplasser som er begrenset til 24 timer. Unntaket er de som har søkt og fått innvilget fast parkeringsplass.

Gjesteparkering. Det er 4 plasser i øvre og 4 plasser i nedre del. Gjesteparkering er begrenset til 24 timer.

Alle biler som blir stående over 24 timer vil bli borttauet uten varsel.