Meny

Parkering

(04.11.2014)

Dersom du opplever at noen parkerer på din tildelte Faste plass, så oppfordrer styret deg/dere til å kontakte vedkommende direkte, evnt. ta kontakt med styret. Styret kan selvfølgelig være behjelpelig med å finne ut hvem som eier bilen, men dette gjøres enkelt på nett ved et søk på http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Fakta+og+statistikk/Kjoretoyopplysninger/SMS+tjeneste/kj%C3%B8ret%C3%B8yopplysninger-via-sms og http://www.gulesider.no/person

Dette har styret informert om både ved skriv i postkasser, beboermøte og ekstraordinær generalforsamling - i tillegg til link på hjemmesiden.