Meny

Styret i Granittveien borettslag

(12.11.2011)

Styret i Granittvegen borettslag består av styreleder og 4 styremedlemmer samt 5 varamedlemmer. Første varamedlem møter fast i styremøtene og de øvrige innkalles etter behov.

Generalforsamlingen velger styreleder og styremedlemmer for 2 år (men slik at ikke alle er på valg hvert år). Varamedlemmer velges for ett år. Valgkomiteen foreslår kandidater til vervene. Det er lov å komme med egne forslag på kandidater på generalforsamlingen. Nåværende styremedlemmene med adresse og telefonnummer finnes i tabellen under.

Styret har møte ca. en gang i måneden. Her behandles saker du som andelseier kan komme med forslag til, og andre tema som har med borettslagets ve og vel å gjøre. Har du spørsmål til styret er det bare å ta kontakt med en av styrets medlemmer enten pr. telefon, skriftlig eller muntlig. Ved sending av e-post til et spesielt styre medlem bruk det enkelte styremedlemmets e-post adresse ( se kontakt oss)

Styrets medlemmer

Etter generalforsamlingen i april 2019 fungerer følgende styre for Granittvegen borettslag: 

Styreleder                : Asbjørn Håkonsen - Tlf. 911 45 720 
Styremedlem           : Torbjørn Bongo
Styremedlem           : Trond Hokland
Styremedlem           : Yngve Lundblad (beboerkontakt øvre del)
Styremedlem           : Risten Aile Miena
Marit Simonsen Styremedlem - fratrådt
Varamedlem            : Halgeir Bergheim
Varamedlem            : Marit Falck