Meny

Kontakt oss

(11.11.2011)

KONTAKTINFO GRANITTVEGEN BORETTSLAG 2016/2017

Styremedlemmer
Styreleder : Asbjørn Håkonsen styreleder@granittvegen.no    Tlf: 911 45 720
                              
Nestleder : Yngve H. Lundblad yhl@granittvegen.no               Tlf: 915 97 172

Sekretær : Torbjørn Bongo tb@granittvegen.no     
                          
Styremedlem : Marit Falck mf@granittvegen.no
                           
Styremedlem : Ida Sandvik is@granittvegen.no
                                             
Styremedlemmer kan treffes på telefon ukedager mellom kl. 09.00 og 15.00

Varamedlemmer
Varamedlem : Trond Hokland

Varamedlem : Solfrid Elise K. Wiggen

Varamedlem : Sonja Steffensen

Vaktmester : Leif B. Marjavara    : vaktmester@granittvegen.no    Tlf: 977 03 900

Vi ber om at henvendelser til vaktmester skjer per mail;  eller i skriftlig form og legges i postkassen ved vaktmesterkontoret. Akutte problemer tas over telefonen til vaktmester eller styretsleder.

Granittvegen borettslag har egen hjemmeside: www.granittvegen.no
 
Henvendelser til styret/styremedlemmene bør skje per mail, eller skriftlig de også. Alle henvendelser blir registrert og eventuelle styrebehandlet, og det gis svar per mail, skriftlig eller på telefon. Har du henvendelser eller spørsmål til styret er det bare å ta kontakt.

Med hilsen
styret i Granittvegen borettslag 
2020-2021