Meny

Kontakt oss

(11.11.2011)KONTAKTINFO GRANITTVEGEN BORETTSLAG 2016/2017

Styremedlemmer
Styreleder        : Asbjørn Håkonsen          styreleder@granittvegen.no    Tlf: 911 45 720
                              
Nestleder         : Yngve H. Lundblad         yhl@granittvegen.no               Tlf: 915 97 172
                            (beboerkontakt øvre del)
                            Malmvegen 104*

Sekretær          : Torbjørn Bongo                 tb@granittvegen.no     
                          
Styremedlem   : Trond Hokland     
                           
Styremedlem   : Risten Aile Miena (permisjon)
                                             
Styremedlemmer kan treffes på telefon ukedager mellom kl. 09.00 og 15.00

Varamedlemmer
Varamedlem     : Halgeir Bergheim 
Varamedlem     : Marit Falck     (beboerkontakt nedre del)

Vaktmester        : Leif B. Marjavara    : vaktmester@granittvegen.no    Tlf: 977 03 900

Vi ber om at henvendelser til vaktmester skjer per mail;  eller i skriftlig form og legges i postkassen ved vaktmesterkontoret. Akutte problemer tas over telefonen til vaktmester eller styretsleder.

Granittvegen borettslag har egen hjemmeside: www.granittvegen.no
 
Henvendelser til styret/styremedlemmene bør skje per mail, eller skriftlig de også. Alle henvendelser blir registrert og eventuelle styrebehandlet, og det gis svar per mail, skriftlig eller på telefon. Har du henvendelser eller spørsmål til styret er det bare å ta kontakt.

Med hilsen
styret i Granittvegen borettslag 
2019-2020