Meny

Velkommen til Granittvegen Borettslags hjemmeside


Granittvegen borettslag er oppført av Tromsø boligbyggelag AL (TBBL) og sto ferdig i 1972/73. Leilighetene ble deretter lagt ut for salg mot et innskudd. Innskuddet dekker en del av byggekostnadene, resten dekkes gjennom et Husbanklån tatt opp av borettslaget.

 Borettslaget ble formelt stiftet idet dette ble overlatt fra TBBL til andelseierne. Samtidig ble borettlaget registrert i foretaksregisteret som selvstendig juridisk enhet. Det er borettslaget som står som juridisk eier av bygningsmassen og fellesarealene, ikke den enkelte andelseier.

Ved å erverve en andel i borettslaget oppnår en andelseier borett i borettlaget. Hver andel gir borett i en andelsleilighet. Andelen følger leiligheten slik at det er like mange andeler som leiligheter.

I dag er vi det nest største borettslaget i BONORD.

Informasjonsmøte - valg av TV- og bredbåndsleverandør

(24.02.2020)

Til høsten vil avtalen som borettslaget har med Telenor gå ut. Styret har invitert Telenor og Home Net til å komme på informasjonsmøtet for å presentere sine produkter for oss andelseiere. Det vil også være mulig å snakke med de to leverandørene...

Les mer

Generalforsamling den 28. april 2020

(21.02.2020)

Generalforsamlingen for 2020 vil bli avholdt den 28. april. Vi har vært så heldig å få låne Blåkollen borettslag sitt møtelokale. Vi legger ved kart slik at det blir enklere å finne fram.

Les mer

Lading av EL-biler i Granitvegen borettslag

(26.01.2017)

Andelseierne i borettslaget har nå muligheter for å kunne lade EL-bilene. For å kunne nyttegjøre seg av dette tilbudet er man nødt til å kontakte JM Hansen for å kjøpe og få installert en lader. Det er kun en godkjent lader som er instalert av JM...

Les mer

Parkeringsplasser i Granittvegen borettslag

(04.03.2015)

Det er to områder for parkeringsplasser i nedre del. Nord for Malmvegen 126 / 140 og sør for Granittvegen 1 / 9. I øvre del er parkeringen nord for Malmvegen 124. Det er også mulig å parkere på den utvidede vegskulderen opp langs hovedvegen. Alle...

Les mer

Gjesteparkering

(04.03.2015)

Gjesteparkering tidsbegrenses til 24 timer.

Les mer

Dersom noen står parkert på din plass

(09.12.2014)

Dersom du opplever at noen parkerer på din tildelte Fast plass, så oppfordrer styret deg/dere til å kontakte vedkommende direkte eller styret. Styret kan være behjelpelig med å finne ut hvem som eier bilen, men dette gjøres enkelt på nett ved et...

Les mer

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

(17.08.2014)

Er lagt ut i høyre fane under Dokumenter og filer

Les mer

Bonordportalen - opprette MIN SIDE

(07.04.2012)

Som andelseiere i Granittveien borettslag får man tilgang til Bonords portal og MIN SIDE. Her har man oversikt over Årsoppgavene, felleskostnadene og fakturaene og tilgang til tjenester. Styret anbefaler alle om å opprette MIN SIDE. Det kan man...

Les mer

Våtrom og vanninstallasjoner

(12.11.2011)

1.juli 2015 ble paragraf 13-20 angående Våtrom og Vanninstallajoner sist endret. For vår del vil kravene stort sett gjelde ombygging av våtrom. Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer...

Les mer