Meny

Velkommen til Granittvegen Borettslags hjemmeside


Granittvegen borettslag er oppført av Tromsø boligbyggelag AL (TBBL) og sto ferdig i 1972/73. Det er borettslaget som står som juridisk eier av bygningsmassen og fellesarealene, ikke den enkelte andelseier. I dag er vi med 260 andeler det nest største borettslaget i BONORD.

Ved å erverve en andel i borettslaget oppnår en andelseier borett i borettlaget. Hver andel gir borett i en andelsleilighet. Andelen følger leiligheten slik at det er like mange andeler som leiligheter.

Utsettelse av den ordinære Generalforsamlingen 2020

(04.06.2020)

På bakgrunn av situasjonen rundt Pandemien vedrørende Coronasmitten, har styret vedtatt å utsette generalforsamlingen i første omgang til i slutten av august 2020. Årsaken er at ifølge smittevernbegrensningene pr. dags dato kan man ikke lovlig...

Les mer

Lading av EL-biler i Granitvegen borettslag

(26.01.2017)

Andelseierne i borettslaget har nå muligheter for å kunne lade EL-bilene. For å kunne nyttegjøre seg av dette tilbudet er man nødt til å kontakte JM Hansen for å kjøpe og få installert en lader. Det er kun en godkjent lader som er instalert av JM...

Les mer

Parkeringsplasser i Granittvegen borettslag

(04.03.2015)

Det er to områder for parkeringsplasser i nedre del. Nord for Malmvegen 126 / 140 og sør for Granittvegen 1 / 9. I øvre del er parkeringen nord for Malmvegen 124. Det er også mulig å parkere på den utvidede vegskulderen opp langs hovedvegen. Alle...

Les mer

Gjesteparkering

(04.03.2015)

Gjesteparkering tidsbegrenses til 24 timer.

Les mer

Dersom noen står parkert på din plass

(09.12.2014)

Dersom du opplever at noen parkerer på din tildelte Fast plass, så oppfordrer styret deg/dere til å kontakte vedkommende direkte eller styret. Styret kan være behjelpelig med å finne ut hvem som eier bilen, men dette gjøres enkelt på nett ved et...

Les mer

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

(17.08.2014)

Er lagt ut i høyre fane under Dokumenter og filer

Les mer

Bonordportalen - opprette MIN SIDE

(07.04.2012)

Som andelseiere i Granittveien borettslag får man tilgang til Bonords portal og MIN SIDE. Her har man oversikt over Årsoppgavene, felleskostnadene og fakturaene og tilgang til tjenester. Styret anbefaler alle om å opprette MIN SIDE. Det kan man...

Les mer

Våtrom og vanninstallasjoner

(12.11.2011)

1.juli 2015 ble paragraf 13-20 angående Våtrom og Vanninstallajoner sist endret. For vår del vil kravene stort sett gjelde ombygging av våtrom. Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer...

Les mer